Web hosting   Thainethost.com: Web Hosting, domain name registration, dedicated service, co-location and data center services  Web hosting
Web hosting
Home Web hosting Why us!! Web hosting Services Web hosting Policy Web hosting FAQ Web hosting Contact us
Web hosting
Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting
  Google Apps Hosting  
Google Apps
  Domain register
Web hosting
  Web hosting
Web hosting
  SEO service
Web hosting
  Web Promotion
Web hosting
Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting
  Payment | ชำระเงิน
Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting Web hosting


download :  "พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"


PaintandBuild.com :
รับทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด  ตรวจสอบราคาทาสีบ้าน   ต้องการช่างทาสีบ้าน   หรือทาสีห้องคอนโด  painting service bangkok  
AmataJOBS.com :หางานนิคมอมตะ  หางาน อมตะนคร  หางาน อมตะซิตี้  หางานนิคม  สมัครงานนิคม 
Siampainter.com :รับเหมาทาสี  ทาสีตึก   ทาสีหอพัก   ทาสีอาคารสูง   ทาสีโรงแรม  ทาสีโรยตัว   ช่างทาสี  ช่างสี 
MRThaipaint.comสี toa สีราคาถูก สีทีโอเอ ร้านขายสี ขายสี ร้านสี สีทาบ้าน 
 
 
 


How to Order / Pay


การสั่งซื้อ
สอบถามข้อมูลสินค้า/บริการ หรือขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-300-4505.

วิธีการชำระเงิน
1. ฝากเงินสดหรือเช็คผ่านเคาน์เคอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส(2001) จำกัด
เลขที่บัญชี 775-1-00320-4
สาขาโลตัส บางกะปิ ประเภทกระแสรายวัน

การแจ้งยินยันการชำระเงิน
วิธีที่หนึ่งทางเครื่องโทรสาร: แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ Domain, เลขที่ใบเสนอราคา, ชื่อบริษัท/บุคคลติอต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ที่เบอร์ 02-300-4505 วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

วิธีที่สองทางEmail Scan: หลักฐานการชำระเงิน และระบุข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ Domain, เลขที่ใบเสนอราคา, ชื่อบริษัท/บุคคลติอต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ส่ง email ไปที่ order@thainethost.com

หลังจากได้รับการแจ้งยืนยันและตรวจสอบแล้ว สามารถใช้้บริการภายใน 24 ชั่วโมงถัดไป

การจัดส่งเอกสารการชำระเงิน
ราคาค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรูณาแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี พร้อมกับการยืนยันการชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ) 3% ได้ (ค่าบริการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)

การคำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย
คำนวนหายอดเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดเงินค่าบริการ (ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เช่น ค่าบริการ 3,600 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% (-108 บาท) รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (+252 บาท) ยอดชำระจะเท่ากับ 3,600 - 108 + 252 = 3,744 บาท
 

พื้นที่โฆษณา
หางาน ประกาศงาน ฟรี        หางาน สมัครงาน นิคมอมตะนคร อมตะซิตี้
    ทาสีบ้านสวย ราคามาตรฐาน ซ่อมบ้านราคาพิเศษ   
   
Web hosting
 
Google Apps
 
Web hosting Home    Why us!!    Services    Policy    FAQ    Contact us   Whois    Web hosting
Web hosting Web hosting